Ga naar onze Facebook paginayoutube grijs

Dorpshuis Lutten verwerkt persoonsgegevens. We houden ons daarbij aan de richtlijnen uit de Algemene verordening Gegevensbescherming (AVG).

De persoonsgegevens worden verwerkt ten behoeve van de exploitatie van het dorpshuis, alsmede het kenbaar maken en organiseren van activiteiten uit ons programma.
Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt zijn:
Naam
adres
woonplaats
Geboortedatum
Telefoonnummer
E-mailadres
Geslacht

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor het uitbesteden van werkzaamheden ten behoeve van de exploitatie; bijvoorbeeld het verzorgen van de facturatie door een administratiekantoor. Persoonsgegevens worden dan verstrekt onder voorwaarde van vertrouwelijke behandeling.

In alle overige gevallen worden persoonsgegevens uitsluitend na toestemming van de betreffende persoon aan derden ter hand gesteld.

We nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik en ongeautoriseerde toegang tot de persoonsgegevens tegen te gaan. De persoonsgegevens worden bewaard op een beveiligde server met SSL-certificaat, dan wel op een met wachtwoord en viruspakket beveiligde p.c. De persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor degenen die daartoe zijn aangewezen.

We bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ze zijn verzameld.

De verzameling van persoonsgegevens wordt beperkt tot het hoogst noodzakelijke.

Onze website www.dorpshuislutten.nl gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Onze website www.dorpshuislutten.nl maakt gebruik van Google Analytics. Hiervoor is een verwerkersovereenkomst met Google afgesloten: Google mag de verkregen informatie niet gebruiken voor andere diensten en de gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die door ons zijn vastgelegd in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u richten aan:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Dorpshuis Lutten.

Buurtkamer

De buurtkamer is iedere donderdagmiddag geopend van 14.00 uur- 16.30 uur.

Kom gerust eens langs, maar kom wel 'achterom'.

Adresgegevens

Lutten Vlagt 500pxmiddenweg 3
7775 CA Lutten

Zaal huren?

Informatie: Klik hier
Direct contact: 0638660316

Ga naar boven